Obsluha, údržba a montáž

OBSLUHA A ÚDRŽBA

Používání PVC ZÁVĚSŮ
- Přechod třeba určit na střed PVC závěsu simetricky.
- Při používání vozíků s nákladem musí být 15% -ní rezerva nad nákladem. Nakolik PVC-pásy jsou přichyceny k nosníku, při přechodu s vyšším nákladem vzniká velké tření, což může způsobit, že časem se PVC-výplň odtrhne, neboť fyzicky opotřebovává.
- Je třeba dbát o ostré hrany vozidel i zboží.
- Poškozené pásy třeba ihned opravit, případně na nezbytný čas je odstranit
- Nejvyšší rychlost projíždějících vozíků nesmí překročit 5km / h.
- Průjezd vozíků je nejideálnější v kolmém směru.

ÚDRŽBA 
Nevyžaduje se údržba kromě čištění, které je možné s běžnými saponáty používanými v domácnostech.

PŘEDPISY BEZPEČNOSTI PRÁCE 
Při průsvitných PVC pásů je třeba systematicky zajišťovat jejich čistotu.
Při případném poškození držáků poškozené části třeba nutně odstranit poškozené pásy vyřadit z používání!
Maximální rychlost provozovaných vozíků 5km / h!
Pracovníci používající PVC závěsy musí být poučeni předpisy pro použití.

MONTÁŽ
Při rozbalování zkontrolujte kompletnost a neporušenost dodaného zboží. Pokud se při přepravě PVC pásy zdeformovaly nebo po ukotvení pásů se pásy nevyrovnají, položte je naležato na rovnou plochu na 12 hodin při teplotě nad + 18 ° C, nebo je srolujte do opačného směru, jak byly přepravovány.

Nosný L profil může upevnit do stropu nebo do zdi pomocí hmoždinek a šroubů s plochou hlavičkou, vzácněji přivařením ke kovové konstrukci. Je velmi důležité vědět, že nosník musí upevnit do pevného materiálu, neboť z měkkého se může snadno
vytrhnout. Nosný L profil musí být upevněn do vodorovné polohy!!! 

Uchycení pásů
Pásy osadíme od začátku L profilu. Dbáme na to, aby hlavičky nýtů byly otočené k sobě, protože pásy jsou mírně mušľovitého tvaru a kraje nám musí zapadnout jeden do druhého. Pásy zavěsíme v pořadí 1. pás, 3. pás, 5. pás ... Na ně se postupně
zavěsí 2. pás, 4. pás, 6. pás atd.
Tímto způsobem dosáhneme následující překrytí pásů (pohled shora)

Pásy upevňujeme na hákovitý nosník podle šířky pásů a překrytí pásů
následovně:
200mm-ové pásy překrytí na 1 hák 200mm-ové pásy překrytí na 2 háky


300mm-ové pásy překrytí na 1 hák 300mm-ové pásy překrytí na 2 háky 


400mm-ové pásy překrytí na 1 hák 400mm-ové pásy překrytí na 2 háky 


Pásy jsou vyráběny trošku delší, proto je zkrátíme ořezávacím nožíkem na požadovanou délku, tj cca 1 cm nad podlahu.
Když není dodržen správný postup, pásy nejsou v optimální poloze a snižuje se jejich funkčnost!!! 


V této kategorii nejsou žádné výrobky.